دنیای من٬
دنیای کوچکی است.
آنقدر که در دستان تو جا می گیرد.
و آرزوهایم آنقدر ساده اند٬
که با لبخند تو٬
تمام می شوند.

/ 0 نظر / 9 بازدید