باور این همه زمستان را در تو نداشتم ... !!!

خورشید چشمانم از سرمایت یخ زده ٬

ببین نگاهم چه شیشه ای است ............................................

/ 1 نظر / 5 بازدید
علی

نگران هيچی نباش درست ميشه خدا هميشه بهترين ها رو برای بندش ميخواهد