خوابی عجیب و تاثیر گذار اغلب به سراغم می آید
خواب زنی نا شناس که دوستم دارد و دوستش دارم
و هر بار نه همان است و نه دیگری
که دوستم دارد و با من آشناست
با من آشناست و قلبم ٬ افسوس برای او
فقط برای او روشن است و دیگر مسئله نیست
فقط اوست که می داند رطوبت پیشانی رنگ پریده ام را
چگونه با اشک هایش دوباره تازه کند
قهوه ای ٬ طلایی یا حنایی است ؟ نمی دانم
نامش ؟ به یاد می آورم دلنشین و پر طنین بود
مانند نام عشاقی که زندگی جدایشان کرد
نگاهش شبیه نگاه تندیس ها
صدایش ٬ دور دست و آرام و بم
با آهنگ صداهای عزیزی که بی صدا ماندند.

/ 4 نظر / 11 بازدید
amir.m.s

من هم هميشه زنی همراهم است که با اعتقادی راسخ و ستودنی از ته قلب با چتر می کوبد توی سرم .البته از چشمهايش پيداست که از روی علاقه اين کار را می کند . زيبا بود هم متن هم عکس بالايی . من آپم .راستی خبرنگاری چی شد .

اکسترن

زيبا بود صدایش ٬ دور دست و آرام و بم با آهنگ صداهای عزیزی که بی صدا ماندند . مخصوصا اين قسمتش