اکنون اتاقم پر از تنهایی است؛
و تک ضربه های ساعت روی دیوار برایم شعر رفتن را می خواند ...

/ 2 نظر / 5 بازدید
علی

اندره مالرو:زندگی ارزش ندارد اما هيچ چيز هم ارزش زندگی ندارد(نگران نباش به زودی همه چيز به نفع تو خواهد بود)

علی

اتاق من هم پر از تنهاييست اما تنها نيستم ودلم نمی خواهد بروم چون دوست دارم پشت زندگی را به خاک بمالم و پيروز شوم