زندگی از من سیر که می شود٬
نوبت شستن ظرفهای مرگ می رسد.
زندگی را دوست دارم.
مرگ را ...
حالا مثل ترانه های کودکی٬
با لبخندی بی دلیل٬
تمام می شوم.

/ 3 نظر / 5 بازدید
ايمان

و اما من باقی خواهم ماند تا دستان نوازشگر مرگ موسيقی احساس مرا بنوازد ...

بردیا

مرگ پرنده ای ست کوچک گرفتار در مشت من پرنده که پريد خورشيدم را سر بريدند...