باور نمی کنم.
تمام باور کردنی های دیروز
تمام شدند
دست که بلند کردی برای خداحافظی ...

/ 3 نظر / 4 بازدید
اميرحسين

قدم زدن سکوت من رو ياد ديروز خاموش می‌اندازه٬ و ياد پرتاب سنگ به پنجره فردا ... خوشحال ام کردی که سر زدی٬ شاد باشی و هميشه کام‌روا

زالزالک

شعرهاتون واقعازيباوقابل لمس است خيلی لذت بردم منتظر شعرهای جديدترهستم

حميدرضا

سلام. واقعا گاهی وقتها باورش سخته که چرا اينجوری شد... زيبا بود...شاد باشی