زندگی زیستن است؛ عشق ورزیدن و آمیختن است.
زندگی باغ گلی است که از آن باید چید
گلهای عشق را ؛ عاطفه را؛ و به گلدان دل خویش نهاد.

/ 0 نظر / 4 بازدید