هر ثانیه که می گذرد
چیزی از تو را با خود می برد
زمان غارتگر غریبی است
همه چیز را بدون اجازه می برد
و تنها یک چیز را
همیشه فراموش می کند ...
حس دوست داشتن تو را !!!

/ 52 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
۱ رهگذر شايد بيايد باز ....

دعاهاي بنزيني: 1-الهي بنزين بگيري.2-بنزين به قبرت بباره. 3التماس بنزين.4-دست به هر چي ميزني بنزين بشه . 5- خدا بنزينت بده ،يک ليتر در دنيا صد ليتر در آخرت ضرب المثل بنزيني:1بنزين ديدي نديدي 2-بنزين زرد برادر گريسه 3-با بنزين بنزين گفتن ماشين روشن نميشه 4-به اندازه بنزينت گاز بده 5-بنزين همسايه اورانيومه 6-بنزينش از باک ميريزه 7-بنزين حقه 6-از اين حرفا بوي بنزين مياد 7-خاموشي ماشين از بي

آنا

سلام نوشين خانم خبرم نکنی من واقعا مطالبت دوست دارم با اوضاع و شرايط احساسيم خيلی جوره تو هم منو فراموش کن

مهدی

هزار لايه ی سخت و نفوذ ناپذير هم که داشته باشی، می دانی، می دانم، وقتی به چشمانت نگاه می کنم و ساکت می مانی، ساکت می مانم، می فهمی، می فهمم، که راه گريزی نيست ... گونه هايم از جنس سفال است با اين حجم باری که به دوش دارم ، ميدانم ... روزی ترک خواهند خورد ...

مهدی

هيچگاه برايت ننوشته ام، براي خودم نوشته ام- اين را مي گويم که آن همه غرورت را بشکنم- و هيچگاه برايم ننوشته اي، براي خودت نوشته اي - اين را مي گويم که آن همه غرورت را بستايم.

مهدی

مي دوني كي دل مي شكنه ؟ ... همون موقعي كه احساست مي شه هيچ, مي ره زير دست و پا آسون خورد مي شه, همون وقته كه دردت مي گيره. مي دوني كي احساست به سخره گرفته مي شه ؟ زماني كه بعلت تصميم گيري براي يكي از مهمترين دغدغه هات, محكوم بشي و هيچ محسوب شي. مي دوني ... آروم آروم يه كاخ مرمري مي سازي. با گذشت هر روز, با گرماي فزاينده اون دست, با هر لبخند, با هر خاطره ...رويائي تر مي كنيش. اما يهو يه حرفهايي تو دلت جمع مي شه كه با حال و هواي رويات جور در نمياد. با خودت كلنجار ميري... بالا پايينشون مي كني. سعي مي كني باز هم خودتو متقاعد كني... زيون مارگزيده ات رو هم يه روز نمي توني جمع كني و حرفهايي كه به تو مربوطه, حق مسلمته رو به زبون مياري. يكهو, باز مي شي آدم بده. باز مي شي شخصيت خورد كن. بازم مي شي قدرنشناس و بي منطق. اما پس غصه هام چي؟ پس حرفهام چي؟ پس دغدغه هام چي؟ قشنگ ترين حس هاي عالم هم گاهي منو مي ترسونند. زيباترين روزها و لطيف ترين حس ها هم, زماني فراموش ناشدني مي شن كه تو, آماده باشي...رها باشي, پر پرواز داشته باشي. پر و بالم رو زخمي نكن ...پريدن يادم بده ...

حامد

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم / ما خا قدوم هر چه زیبا صفتیم سلام خیلی زیباست بعد چند وقت دوباره اومدم البته با یه وبلاگ جدید اونم تو بلاگفا البته قبلی رو بنا به دلایلی تعطیل کردم وقت کردی به منم یه سر بزن سرفراز باشی[بدرود]